Emil.
men att tala om för er sant, Jag bryr mig inte alls